<home> <dizajn>

<english> <srpski>

dizajn i izrada 3d modela

boca za putnu so - dizajn ambalaže, 3d modeling, industrijski dizajn, plastična boca

boca za putnu so

Naručilac: Kristal So

Opis: dizajn ambalaže, 3d modeling, industrijski dizajn, plastična boca

Dizajn: Ivan Mihajlović; Modeling: Nikola Đorđević