<home> <dizajn>

<english> <srpski>

dizajn i priprema za štampu

katalog - total dizajn, priprema za štampu, kontrola štampe

katalog

Naručilac: Magic Holidays

Opis: total dizajn, priprema za štampu, kontrola štampe

mini katalog - priprema za štampu

mini katalog

Naručilac: Whirlpool Srbija

Opis: priprema za štampu

brošura - dizajn i priprema za štampu

brošura

Naručilac: Agencija za održivi razvoj, Srbija

Opis: dizajn i priprema za štampu

Dizajn: Elma Hodžić i Ivan Mihajlović

katalog, fascikla - dizajn i priprema za štampu

katalog, fascikla

Naručilac: Žak

Opis: dizajn i priprema za štampu

godišnjak, katalog - dizajn i priprema za štampu

godišnjak, katalog

Naručilac: Agencija za održivi razvoj, Srbija

Opis: dizajn i priprema za štampu

Dizajn: Elma Hodžić i Ivan Mihajlović

katalog, fascikla - dizajn i priprema za štampu

katalog, fascikla

Naručilac: Agencija za razvoj, Crna Gora

Opis: dizajn i priprema za štampu

Dizajn: Ivan Mihajlović

katalog - dizajn i priprema za štampu

katalog

Naručilac: Temaso

Opis: dizajn i priprema za štampu

Dizajn: Ivan Mihajlović

promo poster - total dizajn i priprema za štampu

promo poster

Naručilac: Gitarijada Zaječar

Opis: total dizajn i priprema za štampu

Dizajn: Ivan Mihajlović

katalog - dizajn i priprema za štampu

katalog

Naručilac: Temaso

Opis: dizajn i priprema za štampu

Dizajn: Ivan Mihajlović

katalog - total dizajn, priprema za štampu, kontrola štampe

katalog

Naručilac: Magic Holidays

Opis: total dizajn, priprema za štampu, kontrola štampe

Dizajn: Milena Sekulić i Ivan Mihajlović

promo poster, bilbord - priprema za štampu

promo poster, bilbord

Naručilac: Triatlon Savez Srbije

Opis: priprema za štampu

brošura - dizajn i priprema za štampu

brošura

Naručilac: Agencija za održivi razvoj, Srbija

Opis: dizajn i priprema za štampu

Dizajn: Elma Hodžić i Ivan Mihajlović

katalog - total dizajn, priprema za štampu, kontrola štampe

katalog

Naručilac: Magic Holidays

Opis: total dizajn, priprema za štampu, kontrola štampe

Dizajn: Saša Nikolić i Ivan Mihajlović